Juniorské reprezentace

Vážený hokejový fanoušku, vítej ve složce věnované zápasům juniorských reprezentačních výběrů. V současnosti jsou samozřejmostí evropské nebo dokonce světové šampionáty mnoha věkových kategorií, hrané pod záštitou IIHF, ale historie těchto turnajů je poměrně krátká. Podstatně delší je naopak historie jednotlivých zápasů a turnajů, které nebyly oficiálními evropskými či světovými šampionáty. V jednotlivých složkách si představíme všechny tyto turnaje i zápasy, minimálně v rozsahu, jakým o nich referoval dobový tisk, což ale bohužel nebylo vždy podmínkou. Dokumenty spojené s jednotlivými zápasy, turnaji, a dokonce i jednotlivými hráči, jsou tak značně neúplné, a i proto redakce Archivu žádá všechny aktivní účastníky zápasů a turnajů, stejně jako majitele jakýchkoliv tištěných dokumentů a fotografií z těchto akcí, o jejich zapůjčení k digitalizaci.

© 2022 Archiv českého hokeje. Všechna práva vyhrazena.
Zásady ochrany osobních údajů
Archiv českého hokeje