Denní tisk 1933 — 1945

Vážený hokejový fanoušku, vítej na úvodní stránce podkategorie, v níž najdeš články, komentáře k zápasům i zápasových a turnajových statistik z období let 1933 – 1945, tedy od zprovoznění prvního kluziště s umělým ledem na našem území, přes roky  celostátní soutěže, těžké roky Protektorátu, až po konec druhé světové války. Rok 1933 byl historickým mezníkem, umocněným navíc naprostou dominancí klubu LTC Praha v celostátním měřítku a jeho postavením na absolutní evropské špičce tehdejšího amatérského hokeje. V letech před světovým válečným konfliktem se i v Evropě začal pomalu prosazovat profesionalismus, ale hru evropských zemí ovlivnily především stále častější exkurze zámořských amaterských klubů do Evropy.

Tato vpravdě atraktivní novinářská témata plnila v míře dříve nevídané stránky tehdejšího tisku, který byl neobyčejně pestrým. Na místním trhu existovaly desítky deníků s celostátní i jen regionální působností, což přinášelo dostatek informací o sportovním, a tedy hokejovém působení i v těch nejzapadlejších vesnicích a městečkách. Denní tisk se tak v době neexistence televize, internetu nebo sociálních sítí stal hlavním nositelem aktuálních informací a zpráv. Bohužel jsou dnes plně k dispozici výtisky jen několika málo celostátních titulů, a chybí nám tak informace o zápasech vyloženě lokálního významu. Pochopitelně, že v období válečného konfliktu a existence Protektorátu Čech a Moravy se tato situace významně zhoršila. Zanikly většiny z především stranických titulů početných politických stran předválečné demokratické republiky.

Konec války přinesl naději, že se poměry i v oblasti tisku a informací vrátí do předválečných kolejí, ale toto očekávání se bohužel nenaplnilo, což se budeš moci přesvědčit v navazující kategorii Denní tisk 1945 – 1960.

© 2022 Archiv českého hokeje. Všechna práva vyhrazena.
Zásady ochrany osobních údajů
Archiv českého hokeje