Historie českého hokeje

Vážený hokejový fanoušku, vítej na úvodní stránce věnované všeobecně historii českého hokeje. V jednotlivých podsložkách najdeš všechny nalezené dokumenty, především tedy ty textové, které se nějakým způsobem váží k danému období. Redakce Archivu trvale za pomoci Síně slávy českého hokeje hledá jakékoliv oficiální dokumenty prakticky ze všech výkonnostních a věkových úrovní, které by přiblížily historii hokeje v jednotlivých regionech a jejich jednotlivých městech, městečkách a vesnicích, a v nich ve všech jednotlivých klubech, oddílech, tělovýchovných jednotách i sokolských mužstvech, pokud byly součástí hnutí, které bychom mohli definovat jako předchůdce ČSLH.

Pravdou je, že se nejrychlejší kolektivní hře věnovaly a věnují i subjekty, které nebyly a nejsou součástí ČSLH a jeho předchůdců, ale kapacita redakce Archivu nám bohužel nedovoluje se zatím zabývat i studiem a získáváním informací o těchto týmech, klubech a organizacích. Nicméně, pokud jsme v dobových článcích narazili na aktivity těchto subjektů, najdeš tyto články nebo jejich části v jednotlivých složkách. Redakce si je vědoma toho, že by si samostatnou kapitolu zasloužili i zástupci tzv. hobbíků, tedy všech „organizovaných“ i zcela neorganizovaných společenství přátel a spoluhráčů, kteří se lednímu hokeji věnují pravidelně bez výraznějších ambicí nepřesahujících maximálně kvalitu vlastního výkonu. Historie těchto mužstev a společenství přitom spadá až do období minulého režimu, kde v mnoha místech vznikaly tzv. odborářské soutěže neregistrovaných hokejistů, pochopitelně s povinnou registrací, což byl jeden z paradoxů, dostatečně ilustrující tehdejší poměry. Tyto odborářské soutěže mají dnes své následovníky v desítkách „Rybníkářských“ lig, „Pivních“ soutěží atd.

Redakce Archivu přivítá, pokud bude mít někdo z hokejových fanoušků zájem se o tyto soutěže, jejich historii i současnost zajímat hlouběji, a s výsledky své práce se prezentovat na těchto stránkách.

Nicméně, obsahem jednotlivých složek níže uvedených období jsou aktivity oficiálních klubů a jednotlivých složek hokejového hnutí. Najdeš tu tak i informace o nejvyšších představitelů hokejového svazu od roku 1908, stejně jako oficiální dokumenty svazu.

ŽÁDÁME VŠECHNY BÝVALÉ FUNKCIONÁŘE VŠECH HOKEJOVÝCH KLUBŮ A ODDÍLŮ, PŘÍPADNĚ JEJICH RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY, KTEŘÍ MAJÍ V DRŽENÍ OFICIÁLNÍ DOKUMENTY SVÉHO KLUBU, VČETNĚ TĚCH ZANIKLÝCH, ABY KONTAKTOVALI REDAKCI ARCHIVU

© 2022 Archiv českého hokeje. Všechna práva vyhrazena.
Zásady ochrany osobních údajů
Archiv českého hokeje